Sevgili Biyoenerji Dostları ve Biyoenerji Derneğinin Değerli Üyeleri,

İlker İhsan ÇABUKOL
Yönetim Kurulu Başkanı

Bilindiği üzere, Yenilenebilir Enerji sürekli devam eden doğal süreçlerde var olan enerji akışından elde ediliyor. Doğal kaynaklardan biyokütle enerjisi, güneş enerjisi, rüzgâr enerjisi, dalga enerjisi, jeotermal enerji, hidroelektrik enerjisi elde ediliyor.Yenilenebilir enerji, fosil yakıtların aksine, kaynağı sonsuz olan bir döngü ile asla tamamen tüketilemeyeceğinden, sürdürülebilir enerji kavramının merkezinde yerini aldı. Yenilenebilir enerji kaynağı; enerji kaynağından alınan enerjiye eşit oranda veya kaynağın tükenme hızından daha çabuk bir şekilde kendini yenileyebilmesi ile tanımlanıyor ve fosil yakıtlarla karşılaştırıldığında, biyokütle enerjisinin yenilenmesi, çok daha hızlı gerçekleşiyor.

Öncelikle, 10 Ocak 2020 tarihinde gerçekleştirilen Genel Kurulumuzda, tüm üyelerimizin teveccühü ve güveni ile Yönetim Kurulu Başkanı görevinin şahsıma teklif edilmesinin onur ve mutluluğunu yaşadığımı belirmek isterim. Türkiye Biyoenerji Derneği’nin tüm değerli üyelerine ve Yönetim Kurulu üyeliği teklifimizi kabul eden yol arkadaşlarımıza destekleri için şükranlarımı sunuyorum. Bu vesileyle, Biyoenerji Derneğinin kurulması ve bugüne kadar faaliyetlerinin sürdürülmesi için emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

Ülkemizde 2019 yılında üretilen elektriğin % 42’si yenilenebilir kaynaklardan elde edildi. Kaynak dağılımlarına göre,  %73’ü hidroelektrik santrallerinden, %18’i rüzgârdan, %6,8’i jeotermal kaynaklardan, % 0,2’si güneşten elde edilirken, biyokütle kaynaklarından üretilen elektrik enerjisi %3 pay aldı.  “Avrupa Birliği 2020 Enerji Stratejisi Planı” içerisinde yer alan, “Yenilenebilir enerji üretiminin enerji tüketimi içerisindeki payının, en az %20’ye çıkarılması” hedefi göz önüne alındığında, ülkemizde elde edilen sonuçların başarılı olduğu söylenebilir. Ancak, yenilenebilir enerji kaynakları içerisinde biyokütle kaynaklı enerjinin % 3 olan payının, doğru analiz edilmesi, ülkemizde biyokütle kaynaklı enerji üretiminin sürdürülebilir ve etkin bir biçimde gelişmesi için  hayati önem taşımaktadır.

Biyoenerji üretimi, doğal hayatı tehdit eden çevre sorunlarının kaynağı olan atıkların bertaraf edilebilmesinin, sürekli artan sağlıklı gıda ihtiyacını karşılayacak tarımsal faaliyetlerin gerçekleşebilmesinin  ve sürdürülebilir enerji arzının sağlanmasının en önemli dayanaklarından biri olmaya devam edecek.

Biyoenerji Derneği Ailesi olarak öncelikli sorumluluğumuz; biyoenerji üretiminin, etkinlik, verimlilik ve sürdürülebilirlik açısında doğru değerlendirilmesine önderlik eden doğru bilgilere, tecrübeye ve fikirlere ulaşılmasının sağlanması ve biyoenerji üretimi ile sürdürülebilir yaşamın nasıl desteklendiğinin anlatılmasıdır.

Siz değerli paydaşlarımızı bu hedeflerimize ulaşmak doğrultusunda, daima yanımızda görmek istiyor ve başaracaklarımızı daha hızlı yapabilmek için desteklerinizi bekliyoruz. Ülkemizde biyoenerji üretimi ile elde edilen tüm kazanımların etkin ve verimli bir biçimde artırılması hedefiyle yürüdüğümüz bu yolda, sizleri de yanımızda görmekten büyük mutluluk duyacağız.

Saygılarımla,

İlker İhsan ÇABUKOL
Yönetim Kurulu Başkanı
31.01.2020