TÜRKİYEDE BİYOETANOL ÜRETİMİ

Ülkemizde enerji tarımının yapılması ve biyoetanol üretilmesi, petrole olan bağımlılığı ve sera gazı salınımlarını azaltacaktır. Yapılan araştırmalar sonucunda biyoetanol katkılı E5 ve E10 kodlu benzin üretimi, buğday hasadının %4 lük ve %7 lik kısımları kullanılarak karşılanabilecektir.

Ülkemizdeki patates, şeker pancarı ve buğday ekimi ile yıllık 5,8 milyar litre biyoetanol üretilebileceği belirtilmektedir. (Ref: Mehmet Melikoğlu – Ayhan Aybostan Araştırması – 14.06.2010)

Bu araştırmanın yapıldığı 2010 yılında, Türkiye’deki biyoetanol üretimi 60 milyon litre idi. Dünya toplam üretimi olan 50 milyar litrenin ancak %1 ini teşkil etmekteydi.

Yaptığımız araştırmalarda, 2015 sonu itibariyle, Türkiye’deki biyoetanol üretiminin yıllık 150 milyon litre düzeyinde olduğu tespit edilmiştir. Bu üretimin üretici şirketler arasındaki dağılımı şöyledir:

TARKİM A.Ş. /Bursa                       44 milyon litre/yıl,

TEZKİM A.Ş./Adana                        22 milyon litre/yıl,

KONYA ŞEKER A.Ş./Çumra           84 milyon litre/yıl

Ayrıca,  Türkiye Şeker Fabrikalarına bağlı Eskişehir, Turhal, Malatya ve Erzurum işletmelerinde etanol üretimi mümkün olup, buralardaki kapasitelerle birlikte yıllık üretimin 200 milyon litreye kadar çıkarılabileceği hesaplanmaktadır.

Mevcut üretimlerin 2017 itibariyle %10 artış gösterdiği hesaplanmakta olup, toplam Türkiye bazında 165 milyon litreye tekabül etmektedir.

Yıllık Türkiye benzin tüketimi olan 5,8 milyar litre göz önüne alındığında, mevcut biyoetanol üretiminin, toplam benzin tüketiminin %2,8’ine tekabül ettiği anlaşılmaktadır.

Mevcut mevzuata göre(Ref:1 Ocak 2013 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı), benzin  %2 oranında biyoetanol harmanlama zorunluluğu getirilmiştir. Katılabilen biyoetanolün, üretici şirketlerin önerileri doğrultusunda, ilk etapta %3’e, daha sonra ise %5’e çıkarılması talep edilmektedir.

Bu takdirde, üreticilerin hepsi böyle bir karar alındığında, biyoetanol üretimlerini kolayca yükseltebileceklerini ifade etmişlerdir. Biyoetanolün, ülkemizde en çok elde edildiği kaynaklar, şeker pancarı, buğday, mısır ve patates olarak sıralanmaktadır.

Halen ABD de, genelde benzine etanol katılımı %10 oranında olup, bazı eyaletlerde bu oran %25 ‘e kadar müsaade edilmiştir. ABD biyoetanol üretiminde %57’lik üretimiyle ilk sıradadır. Brezilya ise %26’lık oranla ikinci sıradadır. Amerika Birleşik Devletleri biyoetanol üretiminde mısırı, Brezilya şeker kamışını, Avrupa ülkeleri ise çoğunlukla buğdayı kullanmaktadır. Avrupa ülkelerinde kullanım limitleri  %7 ile %10 arasında değişmekte olup, ayrıca %2 oranında vergi muafiyeti sağlanmaktadır

Hazırlayan: Kudret Tan (13.12.2017)