“Biyoenerji hayatımızın bir çok evresinde devreye girmektedir. Örneğin ormandaki bir ağacı ele alalım. Ağaçlar fotosentez sırasında atmosfer içindeki CO₂ gazını absorbe ederler. Bu ormandan bir ağacın kesildiğini ve yerine yenisi ekildiğini varsayalım. Kesilen ağacın, ısıtma maksatlı olarak bir kazanda yakılması halinde  bünyesinde hapsettiği karbonu, CO2 gazı olarak tekrar doğaya geri vermektedir. Böylelikle, tabiatta kapalı devre çalışan ve CO2 emisyonu açısından nötr olan bir ekosistem oluşmaktadır.