Biyoenerji biyolojik kaynaklı maddelerden elde edilebilen yenilenebilir enerjidir. Biyokütle güneş ışığını kimyasal enerji formunda depolamış herhangi bir organik maddedir. Yakıt olarak ise orman atıkları, tarımsal atıklar, gübre, şeker kamışı ve birçok çeşitli tarım proses atığından  elde edilebilir.

En dar anlamda bakacak olursak; biyoenerji biyolojik kaynaklardan elde edilen biyoyakıt ile eş anlamlıdır. Daha geniş anlamda ise enerji için biyolojik kaynak kullanan sosyal, ekonomik, bilimsel ve teknik alanlarla bağlantılı biyokütle içeren; yakıt olarak kullanılan biyolojik madde olarak tanımlanabilir. Biyoenerjinin biyokütleden çıkarılan enerji,  biyokütlenin yakıt olduğu ve biyoenerjinin yakıtın ihtiva ettiği enerji olarak kabul edilmesi bu konuyla ilgili genel yanılgılardır.